LAG

Lokale AktionsGrupper
Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der arbejder for at udvikle landdistrikterne i Slagelse Kommune. Det gør vi ved at uddele penge til nye udviklingsprojekter. Midlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram og fra Slagelse Kommune.

Vores mål er at styrke erhvervslivet, skabe nye arbejdspladser i landområderne og skabe rammerne for det gode liv på landet, så flere flytter dertil eller bliver boende. Du kan søge om støtte til dit udviklingsprojekt hos os.